Disclaimer

Waarom hebben we deze disclaimer?

Graag willen wij benadrukken dat de informatie op deze website uitsluitend bedoeld is voor algemene doeleinden en niet als advies dient te worden beschouwd. Om deze reden hebben wij een disclaimer opgesteld die dit nogmaals expliciet vermeldt. Door het bezoeken van deze website stemt u in met de gebruiksvoorwaarden die in de disclaimer zijn opgenomen.

Wanneer dient u de disclaimer te lezen?

Indien u gebruik maakt van de informatie en diensten op deze website, is het raadzaam om op de hoogte te zijn van uw juridische positie. In dat geval kunt u de disclaimer raadplegen. Om u in staat te stellen deze gebruiksvoorwaarden te printen en te bewaren, bieden wij de volledige disclaimer als PDF-bestand aan.

Welke informatie kunt u vinden in de disclaimer?

In de disclaimer vindt u onder andere de volgende punten: de informatie op de website is uitsluitend bedoeld voor algemene doeleinden en is geen advies. Sampi Velsen is niet aansprakelijk voor enige schade als gevolg van het gebruik van de website. Scampi Velsen is tevens niet aansprakelijk voor de inhoud van andere websites waarnaar op deze website wordt verwezen, noch voor websites die naar deze website linken.

Op de verwerking van uw persoonsgegevens is ons privacybeleid van toepassing. Tenzij anders aangegeven, berusten alle rechten op de website en de daarin opgenomen informatie bij Scampi Velsen of haar licentiegevers.

Deze website en de Gebruiksvoorwaarden zijn uitsluitend onderworpen aan Nederlands recht.